Paczki prezentowe i upominkowe, świateczne dla pracowników. Projektujemy, konfekcjonujemy, dostarczamy od 1991 r.
.

Katalog Wielkanoc 2024

Skorzystaj z promocyjnej ceny jeszcze przez:
Paczki prezentowe i upominkowe, świateczne dla pracowników. Projektujemy, konfekcjonujemy, dostarczamy od 1991 r.

Jesteśmy producentem paczek pracowniczych i biznesowych. Specjalizujemy się w konfekcjonowaniu, magazynowaniu i logistyce.

Kontakt
Location
PaczkaDlaPracownika.pl (PDP)
Instalatorów 23, 02-237 Warszawa
Obserwuj nas

PDP – Aktualności i poradniki

Mentor help colleagues with corporate work on laptop businessman teaching businesswoman analyze online project result discuss business development supervisor teach multiracial team managers at office

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – czym jest i jak z niego korzystać?

Funkcjonowanie firmy w dużej mierze zależy od zaangażowania osób, które ją tworzą. Dlatego też pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, że należy odpowiednio dbać o pracowników, zapewniając im nie tylko podstawowe świadczenia i wynagrodzenie, ale też dodatkowe wsparcie. Są nim środki zgromadzone w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, które mają na celu zapewnienia wsparcia finansowego pracownikom w określonych sytuacjach. Jest to ważne narzędzie w systemie świadczeń socjalnych, które ma za zadanie wspierać zatrudnionych i ich rodziny w różnych momentach życia. Może też posłużyć do sfinansowania zakupu paczek pracowniczych, co, jak się okazuje, może być też korzystne z perspektywy podatkowej.

Zobacz, czym jest ZFŚS, kto musi, a kto może go posiadać, w jakich sytuacjach się przydaje i jak wygląda zakup paczek finansowanych z Funduszu.

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

ZFŚS jest tworzony z myślą o tym, aby wspierać pracowników, finansując im świadczenia socjalne. Środki z funduszu są gromadzone przez pracodawcę i mogą być wypłacane pracownikom w określonych sytuacjach.

Kto musi, a kto może posiadać ZFŚS?

Na mocy ustawy z 4 marca 1994 r. niektóre firmy są zobowiązane do założenia ZFŚS. Regulacja dotyczy pracodawców, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają minimum 50 pracowników. Dla pozostałych (mniejszych firm) jest to dobrowolne. Wyjątkiem są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, na których ten obowiązek spoczywa zawsze.

Skąd pochodzą środki do ZFŚS?

Środki do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pochodzą głównie z wpłat dokonywanych przez pracodawców. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i liczby zatrudnionych osób, kwota wpłat może być różna. Stanowi ona 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego (przy czym drugie półrocze bierze się pod uwagę, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu jest wyższe w stosunku do pierwszego półrocza).

W jakich sytuacjach można skorzystać z Funduszu?

Z Funduszu można skorzystać w wielu sytuacjach, a prawo do tego mają zarówno pracownicy, jak i ich rodziny. Co więcej, pracodawca sam może wskazać też innych uprawnionych, a w tej grupie są także emeryci i renciści – byli pracownicy. Zazwyczaj środki są przekazywane na finansowanie takich przedsięwzięć jak dofinansowanie urlopu, „wczasów pod gruszą”, wydarzeń kulturalnych, oświatowych, rekreacyjnych, opieki nad dziećmi np. w przedszkolach. Mogą przybierać formę pomocy materialnej i rzeczowej. Dostępna jest opcja bezzwrotna i zwrotna, przez którą rozumiemy np. pożyczkę mieszkaniową czy remontową.

Jak skorzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Aby skorzystać z Funduszu Świadczeń Pracowniczych, pracownik musi zgłosić się do pracodawcy lub odpowiedniego działu w firmie (np. działu kadr) i złożyć odpowiedni wniosek. W zależności od sytuacji może być wymagane dostarczenie dodatkowej dokumentacji, która potwierdzi cel, na jaki przeznaczone zostaną środki. Po złożeniu wniosku i jego rozpatrzeniu pracownik otrzyma odpowiedź, czy przysługują mu świadczenia i w jakiej wysokości. Również sam pracodawca może skorzystać z tej formy finansowania, np. kiedy chce kupić swoim pracownikom paczki świąteczne.

Na co pracodawca może przeznaczyć pieniądze z ZFŚS?

Jednym z celów finansowania mogą być benefity pracownicze, w tym przypadku paczki prezentowe dla pracowników. Są one wręczane np. z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, urodzin, jubileuszy firmowych i innych ważniejszych wydarzeń. Składają się z różnych elementów, bardzo często ich bazą są delikatesy, czyli słodycze, kawa, herbata i alkohole. Wzbogaceniem paczek okazują się praktyczne gadżety, także te, sygnowane firmowym logo.

Zakup paczek świątecznych z ZFŚS a odliczenie VAT

Zgodnie z definicją środki z ZFŚS mogą zostać przeznaczone na cele pracownicze, związane nie tylko z wykonywaną pracą, ale też życiem prywatnym i własnymi inicjatywami. W przypadku zakupienia paczek pracowniczych dochodzą kwestie związane z podatkiem VAT. Okazuje się, że przekazanie pracownikom i członkom ich rodzin upominków, paczek świątecznych kupionych ze środków ZFŚS nie jest opodatkowane VAT. Czynność ta nie ma związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą (inaczej jest w przypadku zakupów zrobionych ze środków obrotowych, co pozwala na odliczenia). Jest to działalność socjalna.

Zostaw komentarz

Call Now Button